Pomóżmy zwierzętom!W dniu 18.01.19r. rusza zbiórka rzeczy przeznaczonych na licytację

(ubrania, buty, zabawki w dobrym stanie).  

Dochód ze sprzedaży zasili konto

Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym i Porzuconym Zwierzętom - Oczami Zwierząt.
  
Rzeczy prosimy przynosić do sali nr 6G.
 
Samorząd Szkolny